PEHD cijevi i fiting za vodu

PEHD cijevi i fitting za maksimalnu kvalitetu vode! Dugotrajno nepropusni spojevi izrađeni od polietilena male mase, a visoke fleksibilnosti.

Elektroneprovodljivi su, otporni na koroziju i prema svim organskim materijalima, kiselinama i alkalijama.

U ponudi imamo sve dimenzije PEHD cijevi i sav pripadajuci fiting E-PHD, Tuljci i prirubnice, Spojnice, Poluspojnice, T komadi, redukcije, racve, cepovi, EF spojnice, EF redukcije, EF T komadi, EF cepovi….

Opis

 

PEHD cijevi i fitting za maksimalnu kvalitetu vode! Dugotrajno nepropusni spojevi izrađeni od polietilena male mase, a visoke fleksibilnosti.

Elektroneprovodljivi su, otporni na koroziju i prema svim organskim materijalima, kiselinama i alkalijama.

U ponudi imamo sve dimenzije PEHD cijevi i sav pripadajuci fiting E-PHD, Tuljci i prirubnice, Spojnice, Poluspojnice, T komadi, redukcije, racve, cepovi, EF spojnice, EF redukcije, EF T komadi, EF cepovi….