[REQ_ERR: COULDNT_CONNECT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Fazonski komadi i armature » Interkont Komerc
Prodajni program

Fazonski komadi i armature

Fazonski komadi su posebni komadi mreže za vodosnabdijevanje koji služe za savladavanje čestih promjena pravaca, vrsta spojeva, profila te kod grananja cjevovoda.

Armature su aktivni dijelovi koji služe za upravljanje, održavanje i ispravno funkcioniranje vodovodne mreže. Osim za pitku vodu, armature se koriste i za otpadne vode, navodnjavanje, u energetici kao i u procesnoj industriji.