Slovarm je osnovan 26.07.2000. Proizvodnja je započeta kupovinom strateških tehnologija za proizvodnju mesignanih fitinga od bivše, svetski priznate kompanije u toj oblasti, “Slovenska armaturka Myjava“. Kompanija je proizvođač i distributer fitinga za hladnu i toplu vodu, distribuciju pare, grejnih komponenti, malih fitinga, sastavnih komponenti i regulacionih fitinga.

Slovarm raspolaže sledećim tehnologijama:

• Presama za livenje mesinganih legura
• Kalupima za proizvode od mesinga
• Mašinama za završnu obradu proizvoda
• Mašinama za izradu unikatnih serija
• Mašinama za površinsku obradu
• Radnim prostorom za testiranje proizvoda