IZGRADNJA VODOVODNOG SISTEMA – KOMLENAC FAZA 1

INVESTITOR: Opština Kozarska Dubica

DATUM IZVRŠENJA RADOVA: 2013-2014 god.

KRATKI OPIS: U saradnji sa našim poslovnim partnerom NISKOGRADNJA d.o.o Banja Luka, uspješno smo realizovali ovaj projekat.