U prilici smo Vam ponuditi kompletan asortiman Fabrike Armatur Jafar S.A. čiji smo generalni zastupnici za teritoriju Bosne i Hercegovine.

Fabrika Armatur Jafar S.A., nalazi se u jugoistočnoj Poljskoj, lider je u proizvodnji i prodaji fitinga za pitku vodu i gas. Proizvodi kompanije Jafar se izvoze u preko 30 zemalja širom svijeta, a trenutno najznačajnija inostrana tržišta su: Njemačka, Rusija, Italija, Francuska, Egipat i Rumunija. Prateći zahtjeve tržišta, kompanija Jafar konstatno ulaže značajna sredstva u modernizaciju opreme i proizvodnog pogona i konstatno teži ka poboljšanju kvaliteta proizvoda.

Proizvodi kompanije Jafar namenjeni su krajnjim korisnicima u komunalnom, građevinskom i industrijskom sektoru.