Da bi započeli priču o kompaniji FERMES, moramo se vratiti u daleku 1984. kada sa radom počinje zanatska radnja porodice Nešković. Kako su vremena diktirala, krenulo se skromno, ali sigurno, da bi 1992. porodična zanatska radnja prerasla u preduzeće „Fermes“.

Dobre poslovne navike, preduzetnički duh i želja za inovacijom omogućavaju stalni razvoj, pa se klijentu predstavlja kao preduzeće koje je kompletno opremljeno za proizvodni proces „sirovina-finalni proizvod“, što upošljava 50 saradnika različitih obrazovnih profila i što se  pogon već proteže na 1000m2. Mašinski park (alatnica, livnica i dorada) i lager repro materijala omogućava im da na narudžbine reaguju brzo, kvalitetno.

Komercijalni pristup plasiranju proizvoda u Srbiji otvorio je regionalnu zainteresovanost, posebno klijenata sa tržišta stare Jugoslavije. Shodno tome, prirodno je da u narednim godinama očekuju osavremenjivanje proizvodnje, samim tim i veću produktivnost, proširenje asortimana, nove poslove i nove klijente.

Katalog ovog proizvođača i više informacija možete pogledat ovdje.